ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร พบปะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมพบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 คน ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ โรงเรียนมุกดาหาร จำนวน 2 คน โรงเรียนดงหลวงวิทยา จำนวน 1 คน โรงเรียนดอนตาลวิทยา จำนวน 1 คน โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จำนวน 1 คน และโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร จำนวน 1 คน