พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา

วันที่ 15 ตุลาค พ.ศ.2564

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นายปิโย ลุสุข
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ