รายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร✏
📍รายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ชื่อนวัตกรรม “R.U-READY Model” เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการนิเทศติดตามงานวิชาการภายในโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ….จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินตามโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 📍

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวอัญชุลี วรุยาน ครู โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ