โครงการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามความถนัด ศักยภาพ และแนวโน้มตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพตามความถนัด ศักยภาพ และแนวโน้มตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ดำเนินการโครงการในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายสุพจน์ พละพร ผอ.โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิเชษฐ จันทนา ครูชำนาญการพิเศษ (แนะแนว) รร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา และ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มรภ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้