นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา ณ ห้องประชุมดอกตะแบก พร้อมด้วย นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร โดยมี นายคนิมเบญมาตย์
ผอ.โรงเรียนดงหลวงวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ โดยภายหลังการบรรยายพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียน ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร