การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 8

วันที่ 12 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร