การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือฯ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ซึ่งดำเนินการประเมินเอกสารและสภาพจริง โดยมี นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  นายจิระ โภคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงผลงานต่อคณะกรรมการ