การเตรียมความพร้อมในการจัดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 5

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมี นายประกาศ อ่อนตาม นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง และนางสาวเสาวคนธ์ ฉัตรวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมควบคุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานในครั้งนี้