การประชุมบุคลากร สพม.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตาม และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด