การประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านนิทรรศการและการประกวดนิทรรศการในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านนิทรรศการและการประกวดนิทรรศการของส่วนราชการ ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร