โครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ครู โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ สพม.มุกดาหาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ครู ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โอเทล พร้อมพบปะสมาชิกครู ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกครูได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน ถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน