พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดงานต่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ อีกทั้งได้เดินทางเข้าให้กำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย