ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วยระบบ Digital Testing

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 14 สนามสอบ