ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ยระบบ Digital Testing

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โรงเรียนดอนตาลวิทยา และโรงเรียนมุกดาหาร