ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มกราคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายเอกชัย อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผาเทิบวิทยาและโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
พร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา