การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนาคราช
ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม