การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายจรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมตามระเบียบวาระ