การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีบุคลากรภายในกลุ่ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ