ร่วมรับชม รับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.

นายจรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร  และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2565
เพื่อติดตามข่าวสารทางการศึกษา และรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference