ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น.

นายจรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 6 ราย ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร