ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ “มิตรภาพ ไร้สังกัด” ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ “มิตรภาพ ไร้สังกัด” ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ และเป็นการออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วีระ แข็งกสิการ เข้าร่วมลงสนามในครั้งนี้ด้วย