ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ “มิตรภาพ ไร้สังกัด” ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายเลียง ผางพัน […]

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด ภาพกิจกรรม

โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Arduino

โรงเรียนมุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโ […]