ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูใหม่

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยก […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

้ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนว […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบวาตภัย

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร (สพม.มุกดาหาร)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธฤติ ประส […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี​ที่​ 8 เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.30​ น. นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ กับสำนักงาน​ สกสค. จังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร​ จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2564”

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชุมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินก […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ conference

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สพม.มุกดาหาร

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมุกดาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริก ณ สวนปร๋อหลอรีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 9.45 น. นายเลียง ผางพัน […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (SGP) ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนมุกดาหาร ณ หอประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายเลียง ผางพัน […]