ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด ภาพกิจกรรม

โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Arduino

โรงเรียนมุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโ […]

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Students Science Fair 2020 (TJSSF 2020) ทางระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์

   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan […]

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนว […]