ข่าว/ประชาสัมพันธ์

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร (สพม.มุกดาหาร)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจราชการการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร (สพม.มุกดาหาร) ได้มอบแนวทางการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาใหม่และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการบริหารให้มีประสิทธิภาพต่อไป