ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ conference

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ conference